Роуминг: Симеон Дянков

"Гневът на полицаите и служителите на МВР не е справедлив. Службите за сигурност и военните, и ДАНС, и МВР още от време на социализма са много привилегировани спрямо всички останали групи в обществото", казва той

"Гневът на полицаите и служителите на МВР не е справедлив. Службите за сигурност и военните, и ДАНС, и МВР още от време на социализма са много привилегировани спрямо всички останали групи в обществото", казва той