Шейх Рашид ал Лийм: Водата е живот. Тя е необходимост, за да бъде устойчива която и да е нация

Тук, в Шарджа, се снабдяваме с вода от два източника, основният е морето, отбеляза той

Ценете водата си. Това послание отправя един арабски шейх. Той управлява водните ресурси и електрическите мощности на емирство Шарджа - третото по големина в Обединените арабски емирства. Рашид ал Лийм е автор на 3 книги, многократно награждаван за приноса си затова да има вода и ток, там където е трудно това да се случи.

Обединените арабски емирства са обединение от седем емирства, управлявани от седем емири. Най-големите са Абу Даби и Дубай. На трето място е Шаржа. Mясто, където ценят водата особено силно. Защото е имало времена, когато тя е била по-скъпа от петрола. Язовири няма. Подземни залежи - няма. Рашид Ал Лийм отговаря за водоснабдяването на над 1 милион души. Разказва, че когато е бил дете ситуацията по тези земи е била драматична.

"Водата е живот. Тя е необходимост, за да бъде устойчива която и да е нация, за да бъдат щастливи хората, това е основна потребност за всички хора. Тук, в Шарджа, се снабдяваме с вода от два източника, основният е морето. Както знаете сме благословени да бъдем на брега на морето, защото земите ни нямат достатъчно вода, че да можем да я ползваме. Около 80 % от водата в Шарджа идва от крайбрежието, от комплекс за обезсоляване."