"Главната роля" във вечността: В памет на Татяна Лолова

"В излъчването на Татяна Лолова имаше нещо толкова силно, че в нейно присъствие се случваше някаква магия"

Светослав Иванов:

В излъчването на Татяна Лолова имаше нещо толкова силно, че в нейно присъствие се случваше някаква магия. Това е характерно за силните личности. Те имат много силно излъчване. Това са хора, които блестят.

Затова сега в памет на Татяна Лолова ще ѝ дадем "главната роля" отново след онзи 5 юли, когато тя влезе в моето студио за последен път.

Сбогом! И благодаря!