БАН на 150 години: Предизвикателства пред науката

Най-старата съвременна българска институция вече има специални програми за свежите умове

2019 година е особено специална за една конкретна институция. Тя е първата у нас, която отбелязва 150 години от създаването си. Българската академия на науките, която е приемник на българското книжовно дружество, започва историята си 7 години преди Освобождението.

Правилната преценка е изключително важна за младите учени като д-р Яна Николова. От 10 години тя изследва най-новите химични вещества.

"Винаги има какво ново да откриеш. Природата, и не само, предлага безкрайни възможности за получаване на нови съединения, които могат да имат някакво полезно действие - било то като лекарства", казва тя.

Любовта към химията на д-р Николова идва още в училище, а след като завършва висшето си образование, се издига от стажант до главен асистент в една от ключовите лаборатории към Института по органична химия на БАН.

"Изграждането на един учен е дълъг процес и той струва и не малко пари, разбира се. И е грехота, когато един човек е подготвен, да не можем да го задържим да служи на България, а да го губим - в най-добрия случай го губим към бизнеса, което е добре, защото все пак остава в България, но в много случаи ги губим в чужбина. Ние сме като наистина един от най-големите нетни донори на развитите държави по отношение на висококвалифицирани специалисти в областта на науката и иновациите", отбелязва председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.