.

Говори Никола Филчев: За политиците и здравата ръка