Мариус Куркински: По малките градчета вековният български дух е жив

"Надеждата за спасението не трябва да изчезва и не трябва да има гузност, че виждате ли ние сме толкова изпаднали, че страната ни е доведена до такава политическа ситуация. Не трябва да има гузност, защото не е така", казва Куркински

Той е вдъхновител за много от нас. Но казва, че всички сме отговорни за собствените си души. На 1 ноември Димитър Иванов от "120 минути" по bTV ни среща с Мариус Куркински.

"Светът винаги е бил едно място за изпитания, той винаги е бил лош, агресивен към хората. Аз не мога да назова цивилизация, която е живяла в абсолютна хармония. Вие само погледнете изминалия 20 век какво е, а това е толкова скоро. Чудовищни събития - опити с хора, търговия с пленени, невинни хора... Tова всичко е станало толкова скоро. Така че нищо ново не е настоящият проблем, тази обърканост. Човечеството винаги е било в ужасно състояние в обществен план. Особено когато забрави, че трябва да бъде в подчинено състояние на Бог", казва Мариус Куркински.

Творецът казва, че модерната реалност променя основните принципи на човека.