.

Мерките на Франция срещу COVID-19

Увеличават ли се критичните случаи в страната?

През последните 72 часа случаите със заразени във Франция нарасна драстично. Стратегията на страната е, че тя спря да прави масово тестове за коронавирус освен на най-тежките случаи. От тук нататък се приема, че хората с леки симптоми са заразени. Не се подлагат на болнично лечение, а ще бъдат наблюдавани в домашни условия. Франция съвсем откровено признава, че числата в статистиката за заразените не отразява действителността.