.

"Погубената България": Истории и съдби след 9 септември 1944 г.

Книгата се базира на изследване на непроучени до момента архиви из цяла България, срещи с наследници на хора, лежали в лагери след 9 септември 1944 г.

Книгата "Погубената България" на Вили Лилков и Христо Христов се базира на изследване на непроучени до момента архиви из цяла България, срещи с наследници на хора, лежали в лагери след 9 септември 1944 година.

"Чернобил е най-голямото престъпление на комунизма, защото под него попадат и членовете на БКП, с изключение на членовете на Политбюро и техните семейства", каза Христо Христов.

"Голяма част от българските физици, които тогава участваха в измерване на радиационния фон и търсенето на горещи частици, знаеха истината и формираха съответните институции. Не е вярно, че не е имало информация на най-високо ниво. Освен това бяха известни и препоръките, които трябва да се изпълняват към населението – поглъщането на йод, изтеглянето на определени стоки от пазара, защитата на определени категории от населението", коментира Вили Лилков.

"Погубената България са едни хора, които смятаме за образци. Фантастични българи – индустриалци, търговци, учители, кметове, българското войнство, духовен елит. Хора, изконни българи, които са запазили своя човешки образ при невероятния терор, който е следвал след 1944 г.", обясни Христов.

"Тази книга се базира основно на изследване на провинциалния елит и на техните наследници. Има и много живи свидетелства", отбеляза Лилков.