.

Зоя и децата й са лишени от елементарни условия за живот - гледайте "Бригада нов дом" в четвъртък