Историята на лента - Предчувствие за чудо - 1 част