bTV Репортерите: Деветдневната република

Историята на Априлското въстание в Централен Балкан

История като никоя другa. История за герои и саможертва. Събития останали неразказани докрай. Априлското въстание на север от Балкана. Българи жертвали всичко за глътка свобода. Наследниците на тези велики личности днес разказват за подвизите им.