.

bTV Репортерите: Дневници от Роджава

За ужаса на живота под знамето на джихадистите и последствията от войната разказват журналистите Георги Тотев и Георги Кожухаров.