.

bTV Репортерите: e-Европа

Технологично, модерно и прозрачно – с тези цели Естония пое председателството на Съвета на ЕС на 1 юлиbTV Plus