.

bTV Репортерите: Граници

Унгария е първата страна в Източния блок, направила крачка към демокрацията, 26 години по-късно пак тя започна да променя съдбата на ЕвропаbTV Plus