.

bTV Репортерите: Излъжи ме

Коментирай
публикувай
  • marinmarinov1982

    Адвакотската кантора ,пердставлявана от мен водим дела по Закона за общинската собственост и по Наредбата за реда и условията за разпореждане с общински жилища под наем на територията на гр.София. Съгласно тази наредба пхраво да бъдат настанени в общински жилища имат лицата , които са надлежно картотекирани и са включени в годишния списък за настаняване на лица в общински жилища за съответната година. Районните администрации масово нарушават наредбата и в повечето случай на нарушаване , нарушаването е предхождано от подкуп. При настаняване на едно лице в общинско жилище под наем срещу получен подкуп това лесно може да бъде разкрито и установено , тъй като това лице няма как да е включено в годишния списък и няма как да е картотекирано в картотеката към районната администрация на лица с установена жилищна нужда.Наскоро по едно дело настоях Върховния административен съд да обяви за нищожно настаняване на лице в общинско жилище , което не е надлежно картотекирано и не е включено в годишния списък. Нека всички лица ,които са пострадали от схемата с общински жилища да се свържат с мен на тел.0876693652 или на посетат адвокатската кантора на адрес: гр.София, жк. Люлин"-3 , Търговски комплекс "Сан Марино " , офис 18. На журналиста направил това журналистическо разследване мога да предоставя материал за продължаване на темата. С УВАЖЕНИЕ МАРИН МАРИНОВ.