bTV Репортерите: Как се променя езикът?

Около 3000 нови думи са навлезли в българския език за последните 20 години

Около 3000 нови думи са навлезли в българския език за последните 20 години. Някои - през все по-бързо развиващите се технологии, други се налагат като мода. Дали така българската реч се обогатява или се замърсява? Дали поколенията вече говорят помежду си, без да се разбират? И как се променя езикът ни?

Срещаме ги в библиотеката на Софийския университет. Вергиния е пенсиониран учител, а Емо тъкмо е започнал 7-ми клас. Две поколения, разделени от няколко десетилетия. Отправяме им предизвикателство - знаят ли думите, които поколението на другия използва? Ето как се справи Вергиния:

- Какво е инфлуенсър?
- Това са обикновено млади хора, които търсят много харесвания, последователи в социалните мрежи. Ако се не лъжа, аз така го разбирам.
- Знаете ли какво е плейлиста?
- Не съм много сигурна, не...
- Какво означава глаголът буквам?
- Как? Буквам? Това е архаична дума сигурно? Не, не мога да отговоря.
- Кои са френдовете?
- Приятелите...
- Кога казваме, че нещо е куул?
- Когато е хубаво. Прекрасно, хубаво"

3 от 5 за Вергиния. Наред е Емо, на 13 години.

- Какво е хоремаг?
- Не съм я чувал, нито знам значението... Звучи ми като множество от хора, като много хора, но не, не съм я чувал.
- Какво е комсомол?
- И него не го знам, няма идея...
- Какво е кобилица?
- Не е ли вид животно? Нещо като кон, магаре... Животно, което използват за превоз на багаж и такива глупости...
- Какво е софра?
- Ъъъ, нещо като трапеза? Да, трапеза.
- И знаеш ли какво означава глаголът сборувам?
- Ами може би от сбор, събиране на хора, някъде да се събират...

2 от 5 за Емо. Но към тях ще се върнем след малко....

В Института по български език към Българската академия на науките подробно изучават всяка нова дума и промяна в езика ни. Наблюдават две основни тенденции в последните години - първата е навлизането на много чуждици чрез технологиите, предимно на английски език.

"Думата съпорт вместо подкрепа - какво дава тази дума на българския език? Думата провайдър вместо доставчик, снабдител. Думата ивент вместо събитие... Много хора употребяват тези думи, не защото те казват повече, не защото са по-точни и по-ясни, и смислени от българските, а точно заради тази криворазбрана мода, от едно снобско маниерничане, защото има хора, които си мислят, че ако наводнят езика си с чуждици, те ще изглеждат по-умни, по-ерудирани, по-образовани, обаче, мили хора - точно обратното е", коментира гл. асистент доктор Кристияна Симеонова от Института по български език при БАН.

 


При другата водеща тенденция стари и познати думи придобиват ново значение.

"Например съществителното облак и прилагателното облачен, но не в географски, а в компютърен смисъл на тази дума като облачно пространство, технология, нещо за съхраняване на данни. Думата сезон не като географско понятие, а като сезон на сериал. Това не е нова дума, това е ново значение", обясни гл. асистент доктор Кристияна Симеонова.

Менци, хурка, вретено - това пък са примери за думи, които са излезли от употреба в ежедневието ни и постепенно отпадат от езика, но те остават запечатани в книгите. А новите думи описват новото в живота ни.

"Появяват се във връзка с развитието на обществото, с новите технологии, бурното развитие на нови знания. Но аз искам да кажа, че няма език, който да е изчезнал заради появата на чужди думи в него. Те не могат да застрашат националната самобитност на който и да било език. Език без чужди думи няма".

Модерно е обаче и да се пише правилно. Около 40 хиляди посещения на ден отчита сайтът с търсачка за правопис "Как се пише?" Създателката му Павлина Върбанова забелязва известна мода в интереса към езика.

"Някои думи станаха актуални във връзка с епидемията. Например специално се наложи да напиша как се пише дезинфекцирам или дезинфектирам, тъй като получих няколко такива въпроса - това са дублети и могат да се използват, нека да го кажем на зрителите. Популярен стана изразът "Всеки сам си преценя" и много четена е публикацията как е правилно - преценявам или преценям. Всъщност, в този израз е вложена голяма доза ирония и сарказъм, т.е. самата употреба на тази некнижовна дума преценям би трябвало да подскаже на хората, че "Всеки сам си преценя" не е валидната позиция в днешно време, защото не всички сме компетентни сами да си преценяваме", каза Павлина Върбанова, създател на "Как се пише?".