.

bTV Репортерите: (Не)осиновени

В България е напълно законно да осиновиш, а след това да разсиновиш дете