.

bTV Репортерите: Номадски игри

Филм на Ладислав Цветков от КиргизстанbTV Plus