Графити изложба в подкрепа на толерантността

"Графф Експресс" иска да промени градската среда

Графити артистите принадлежат на улицата и създават лицето на града. Лице, което е значимо и има своя глас. Този път мястото е наистина специално: Централната софийска гара като хилядолетен кръстопът на хора и съдби.

"Графф Експресс" има няколко аспекта, желанието на участващите в него творци е да променят местата в градската среда, така че да се харесват на гражданите. А кой друг освен младите хора би могъл да създаде средата, каквато би им харесала?

Темата на графити изложбата е толерантността и съвместното съжителство на хора от всички култури.