.

Изложбата на Искра Георгиева представи на големи платна 5 портрета