.

Денят е прекрасен: Победителите в "Женени в ефир"