.

Ела, завържи ме

В първи кръг всички думи започват с буквата "М"

Теодора и Петя трябва да познават думи, обяснени им от звездите само с помощта на жестове. Има обаче една малка особеност - ръцете на звездите са завързани с белезници, което ограничава възможностите за показване на думи с ръце.

В първи кръг всички думи започват с буквата "М", а първата дума, която трябва да се обясни само с жестове, е метла.

Вижте как се справиха участниците.