Ела, завържи ме

В първи кръг всички думи започват с буквата "С"

Лена и Севда трябва да познават думи, обяснени им от звездите само с помощта на жестове. Има обаче една малка особеност - ръцете на звездите са завързани с белезници, което ограничава възможностите за показване на думи с ръце.

Тази игра има два кръга, като във всеки кръг, всички думи, започват с една и съща буква.

В първи кръг всички думи започват с буквата "С", а първата дума, която трябва да се обясни само с жестове, е свиня.

Вижте как се справиха участниците.