.

Ела, завържи ме

Вижте втората игра за днес

Йордан и Мария ще трябва да познават думи, обяснени им от звездите само с помощта на жестове. Има обаче една малка особеност - ръцете на звездите ще са завързани с белезници, което ограничава възможностите за показване на думи с ръце. Вижте как се справиха с втората игра участниците.