.

На-на-налучкай песента!

Двата отбора могат да тананикат в рамките на 90 секунди

В тази игра двата отбора участват последователно. Всеки участник ще трябва да изтананика мелодията на известна песен, но без думи. Който от играчите първи познае песента, на свой ред тананика следващата песен. Всеки верен отговор носи  точки, като двата отбора могат да тананикат в рамките на 90 секунди.