.

Пуканките атакуват

Машината се завърта на случаен принцип и посочва един участник

Нашата уникална шоумашина за пуканки има слабост към звезди. Машината се завърта на случаен принцип и посочва един участник. Избраният участник получава въпрос с два възможни отговора. Ако посочи верния, печели 2 точки. Ако обаче посочи грешния отговор, или не отговори в рамките на времето, получава... пуканки в лицето.