.

Тримата от запаса

Вижте новата игра в "Игрите на звездите"

В тази игра "тримата от запаса" са популярните личности от всеки отбор. Те трябва да обяснят дума, без да използват жестове и без да се консултират помежду си предварително. Популярните личности имат право да използват само по една дума като обяснение, а Георги и Пепе трябва да познаят коя дума им се обяснява.