.

Възглавната роля

Който седне на грешната възглавница, отива на бара

Единият отбор е с червени гривни, а другият - със сини. Възглавниците са с ликовете на популярни личности, всички от които отговарят на определено условие, с изключение на един. Участниците се въртят в кръг и танцуват. При подаден сигнал, музиката спира, а участниците трябва да седнат на възглавница, като избягват възглавницата на личността, неотговаряща на условието.