Проект: Аз - алкохоликът (2 част)

Никой не говори за алкохолизма като проблем в България

Алдо от Казанлък потърси помощ от нашия екип, защото е алкохолик. Той потърси нас, а ние потърсихме клиника за лечение на зависимости. Оказа се, че в добрите клиники за лечение на зависимости взимат пари. Програмата е от 6 до 9 месеца.

С филма днес правим един обществен  експеримент. Целта е да разберем дали някой ще помогне на Алдо, или ще го оставим да умре.