Проект: Последната крепост (2 част)

Учителят Теодосий Теодосиев и неговата последна крепост

С инициативата "Чиста азбука" "Карбовски: Втори план" насочва вниманието към нуждата от изчистването и съхранението на българския език, в полза на обществото. Последната крепост на българското образование ли е учителят Тео и неговото училище?