.

Проект: Последната война на Балканите - Спомените на един български наемник

Последната война на Балканите започна на 6 април 1992 година и продължи до 14 септември 1995 година на територията на Босна и Херциговина, бивша република в състава на ЮгославияbTV Plus