.

Проект: Съкровище (2 част)

Докато харчите хартиени пари, не мечтаете ли за злато? Истински съкровища закопани по нашите земи, толкова големи съкровища, че, ако имате коне, те ще бъдат със златни зъби и подкови. Но трябва да знаете, че при всяко злато и съкровище има и прокоба. Познавам един човек - Христо Красин, той някога е бил иманяр - който твърди, че според общата информация на територията на България има седем римски банки или съкровищници.

По римско време е нямало трезори, затова, каквото се е събирало като добив злато и данъци, се е леело на слитъци.

Вижте какво казват местните хора за тоновете злато и прокобата във видеото.