.

Проект: Сърца (2 част)

Историите на Сиси Стефанова, която помага на болния си баща, и незрящата пианистка Елица

Втората история е на Сиси от Перник, на 11 години, която се грижи за родителите си. Децата на 11, които търсят начин родителите им да оцелеят.

Завършваме с история на едно дете, което не може да ви види, но умее да прави много повече неща от много възрастни, зрящи хора. Елица е пример как децата ни се раждат можещи, талантливи, добри, красиви, чисти и честити - въпреки съдбата.