.

Проект: Трети пол? - Живот без избор

Историята на Пол е страшна като инквизиция

Пол не е момче, но не е и момиче. Той е роден по средата. На гръцки винаги са го наричали хермафродит. Днес обаче този човек се сърди на тази дума и я заменя с думата интерсекс.