.

Проект: Всички страхове (1 част)

Как медиите могат да са полезни на децата в риск

Днес говорим с началниците на закрила на детето и с адвокат Петър Николов, който често поема, без заплащане, случаи на отнети от България деца и ги връща на родителите им.

Какво точно заплашва децата ни?

В Обединеното кралство децата имат свой защитник, а в България се оказва, че за насилвани деца; деца, които се изхранват от кофите за боклук; деца, които работят като просяци, риск няма, но и да има, не бива да се показват по телевизията, защото това би съсипало тяхното детско бъдеще.