.

Проект: Всички страхове (2 част)

За работата на институциите в подкрепа на детето

В днешния епизод разглеждаме случая, в който новородено беше взето от майката след сигнал, както и случаи на институционално отнемане на деца от родителите им.

Адвокат Петър Николов говори за опасенията на много български родители, а адвокат Свилен Овчаров - за страховете, които поляризират обществото.

В следващия епизод ще видите хора, които спасяват бъдещето, хора, които работят, за да има България. Те са направили училище, а държавата не им помага.