.

Проект: За да има България (2 част)

Вижте втората част от проекта

Все още има хора, които успяват "въпреки", а не "заради". И заради тях има и надежда. Представяме ви двама души, които работят, за да има България. Този месец юни 2019 година доказва, че България - това са децата ни. А е останало все по-малко от тях... Гледате проект "За да има България", част от инициативата "Чиста азбука".