.

Д-р Бояна Петкова: Решенията, които се взимат във фонда за лечение на деца, се взимат въз основа на медицински становища от външни експерти

Компетентен ли е общественият съвет към фонда за лечение на деца да взема решения за изпращането им в чужбина?