.

Д-р Емануил Найденов: Не мисля, че г-н Ананиев ще направи някакви радикални промени в здравеопазването

Ще реши ли Кирил Ананиев финансовите проблеми в здравеопазването?