.

Д-р Стойчо Кацаров и журналистът Мария Чернева: ТЕЛК трябва да бъде закрит

Това е единственият отговор да се спрат злоупотребите, смята Мария Чернева

ТЕЛК трябва да бъде закрит. Това е мнението на д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването, и на здравния журналист Мария Чернева.

"Единственият отговор на това как да се спрат злоупотребите е просто ТЕЛК да бъде закрит. Това не означава, че някой ще вземе помощите на хората. Би могло да означава само нещо друго – че те биха могли да получават много по-адекватна помощ спрямо състоянието си. Това е смисълът на цялата реформа. ТЕЛК сам по себе си е абсурдна система, не почива на никаква логика и само създава пороци и не ги решава. Сега с приемането на Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания този порок още повече се задълбочава", смята журналистът Мария Чернева.

Д-р Стойчо Кацаров отбелязва, че пенсията за инвалидност е обезщетение за осигурителен риск. "Ние сме задължени всеки месец върху нашите доходи осигуровка, която покрива и риска да изпаднем в състояние на трайна неработоспособност. И когато изпаднем в такова състояние, НОИ изплаща пенсия за инвалидност. Аз казвам, че първо, това може да не е задължително, и второ, не е задължително да бъде в НОИ", допълва той.

Последни