Д-р Владимир Сотиров: Нищо не се е променило в България в психиатричната помощ през последните 50-60-70 години

Нечовешкият и унизителен начин, по който се отнасяме към хората, е травматизиращ, смята той

Нищо не се е променило в България в психиатричната помощ през последните 50-60-70 години. Това е истината.

Истинско лечение, което е насочено към промяна на самия страдащ, към собственото му заболяване - тоест той да постигне една промяна в негативната нагласа, която носи в себе си по отношение на болестта, не можем да постигнем в тези условия. Защото нечовешкият и унизителен начин, по който се отнасяме към хората, е травматизиращ и няма как да се формира позитивна нагласа към психиатрията, лечението и боледуването, когато държавата демонстрира такова отношение.