Димитър Манолов: За да се осигури минимална пенсия от 200 лв., минималната работна заплата трябва да е 800 лв.

Той обясни, че размерът на пенсията за стаж и възраст е във функция от осигурителния доход на лицетоbTV Plus

Последни