Европарите за териториално, икономическо и социално сближаване

Включваме Андрей Новаков

Андрей Новаков: Вече има правила, по които европейските средства ще се изразходват. Знаем колко пари ще получи България. Първоначално беше предложено най-бедните общини и региони да получават само 70% помощ от ЕС за всеки един проект. Направихме ги 85%.