.

Иван Бедров за 20 години bTV: bTV промени и премахна монопола

Той прекарва около 8 години в телевизията, а стартът не е лесен

Журналистът Иван Бедров, който започва пътя си от bTV още от самото начало през 2000 г., сподели, че първите му спомени са на свобода и ентусиазъм.

Той прекарва около 8 години в телевизията, а стартът не е лесен.

В началото ни гледаха скептично, но промяната стана за няколко месеца и после, където и да спирахме ни разпознаваха като Телевизията, нямаше затворени врати за нас, споделя Бедров.