.

Наследството на доц. Кристиан Таков

Росица Михова и Деян Кюранов са гости при Цветанка Ризова

Росица Михова и Деян Кюранов са гости при Цветанка Ризова, за да представят двата сборника с интервюта, есета, публицистични текстове, фотографии и подбрани сентенции на доц. Кристиан Таков. Вижте и част от едно от интервютата на доц. Таков в "Лице в лице".

Последни