.

Проф. д-р Соня Сергиева: Отложихме изследванията на около 300 души

От 1 април в България няма радиоактивен изотоп

"От 1 април в България няма радиоактивен изотоп, чрез който се прави сцинтиграфия за откриване на метастазите на болните от рак. Този изотоп е толкова важен, защото в 14 отделения в страната с него се провеждат нуклеаро-медицински изследвания, които са много важни за диагностиката и проследяването на болните с онкологични заболявания", каза проф. д-р Соня Сергиева, специалист по нуклеарна медицина.

"С него се маркират различни органотропни вещества, които се натрупват избирателно в тъканите и органите, и дават информация за съответното онкологично заболяване.

Без този радиоактивен изотоп на практика ние не можем да осъществяваме нашата клинична дейност и поради тази причина в нашето отделение са отложени изследванията на около 300 души от началото на април", допълни проф. Сергиева.