.

Проф. Николай Проданов за проверката на затворите

Той е зам.-министър на правосъдието

"Ежедневно няколко стотин души ежедневно излизат от общежитията. Става дума за лишени от свобода, при които има влезли в сила присъди. Те са настанени в по-особени места за лишаване от свобода, които не са в точния смисъл на думата "затвор". Там има много по-малко охрана, охранителните съоръжения са символични. Режимът, при който живеят там лишените от свобода, е доста по-различен от другите режими. Там попадат хора, извършили леки престъпления", така проф. Николай Проданов обясни бягството на лишения от свобода в Пловдив.