.

Протест на ромите в Гърмен

И ексклузивно интервю с Минка Капитанова, кмет на Гърмен