.

Скок в учителските заплати

Минималната заплата става 920 лева, а максималната - 1140 лева