.

Тодор Тагарев: Имаме нужда от една ескадрила самолети

Считам, че е по-целесъобразно сега да се сключи договор - наведнъж, коментира бившият служебен министър на отбраната

"Считам, че има оправдание", каза бившият служебен министър на отбраната Тодор Тагарев относно избора на F-16.

"Свидетели сме на едни много интересни събития. Преди 2 години всички изисквания по процедурата бяха затворени в рамките на военната експертиза и в рамките на Министерството на отбраната. Беше разработена една методика за оценка на предложения, която беше гласувана от парламента. Всичко вървеше по тази процедура, но се оказва, че самата методика за избор не отчита много съществени съображения, когато решаваме за една основна бойна платформа", коментира той.